ระบบแลก
โปรดเลือกค่ายเบอร์โทรเพื่อดำเนินการ:
4
5
6
โปรดเลือกจำนวนเติม:
70
คงเหลือ:  5
73
คงเหลือ:  3
รีเซ็ตทุกวันเวลา00.00 น.จำนวนแลกเปลี่ยน
ส่งรหัสบัตรเวลา12:00-23:00 น.